Alafors

Våra bostäder i Alafors

 

Brantbacken

Område:

Typ: Parhus

Antal lägenheter: 17

601 Brantbacken 2

88

3 Rok

602 Brantbacken 4

88

3 Rok

603 Brantbacken 6

88

3 Rok

604 Brantbacken 8

88

3 Rok

605 Brantbacken 10

88

3 Rok

606 Brantbacken 12

88

3 Rok

607 Brantbacken 14

88

3 Rok

608 Brantbacken 16

88

3 Rok

611 Brantbacken 3A

140

4 Rok

612 Brantbacken 3B

140

4 Rok

613 Brantbacken 3C

140

4 Rok

609 Brantbacken 18 B

140

4 Rok

610 Brantbacken 18 A

140

4 Rok

614 Brantbacken 20A

122

4 Rok

615 Brantbacken 20B

122

4 Rok

616 Brantbacken 24A

123

4 Rok

617 Brantbacken 24B

123

4 Rok

 

Alingsåsvägen

Område:

Typ: Parhus

Antal lägenheter: 12

1109 Alingsåsvägen 26A

140

4 Rok

1110 Alingsåsvägen 26B

140

4 Rok

1111 Alingsåsvägen 28A

88

3 Rok

1112 Alingsåsvägen 28B

88

3 Rok

1101 Alingsåsvägen 30

88

3 Rok

1102 Alingsåsvägen 32

88

3 Rok

1103 Alingsåsvägen 34

140

4 Rok

1104 Alingsåsvägen 36

140

4 Rok

1105 Alingsåsvägen 38

140

4 Rok

1106 Alingsåsvägen 40

140

5 Rok

1107 Alingsåsvägen 42

88

3 Rok

1108 Alingsåsvägen 44

88

3 Rok

 

Alingsåsvägen 46

Område:

Typ: Flerbostadshus

Antal lägenheter: 5

1113 Alingsåsvägen 46A

83

3 Rok

1114 Alingsåsvägen 46B

72

2 Rok

1115 Alingsåsvägen 46C

83

3 Rok

1116 Alingsåsvägen 46D

72

2 Rok

1117 Alingsåsvägen 46E

58

1 Rok

 

Nedre skogsbacken

Område:

Typ: Parhus

Antal lägenheter: 5

2301 Nedre Skogsbacken 7

101

4 Rok

2302 Nedre Skogsbacken 9

101

4 Rok

2303 Nedre Skogsbacken 11

101

4 Rok

2304 Nedre Skogsbacken 13

101

4 Rok

2305 Nedre Skogsbacken 15

100

4 Rok

 

Ledetvägen 40

Område:

Typ: Flerbostadshus

Antal lägenheter: 6

5001 Ledetvägen 40A

77

3 Rok

5002 Ledetvägen 40B

67

3 Rok

5003 Ledetvägen 40E

52

2 Rok

5004 Ledetvägen 40F

52

2 Rok

5005 Ledetvägen 40C

52

2 Rok

5006 Ledetvägen 40D

52

2 Rok

 

Ledetvägen 35

Område:

Typ: Parhus

Antal lägenheter: 4

1001 Ledetvägen 35A

140

5 Rok

1002 Ledetvägen 35B

140

4 Rok

1003 Ledetvägen 35C

88

3 Rok

1004 Ledetvägen 35D

88

3 Rok

 

Solgården

Område:

Typ: Flerbostadshus

Antal lägenheter: 26

1401 Solgården 9

71

2 Rok

1402 Solgården 8

84

3 Rok

1403 Solgården 8

40

1 Rok

1404 Solgården 8

70

2 Rok

1405 Solgården 11

72

2 Rok

1406 Solgården 11

83

3 Rok

1407 Solgården 11

55

1 Rok

1408 Solgården 12

73

3 Rok

1409 Solgården 12

40

1 Rok

1410 Solgården 12

83

3 Rok

1411 Solgården 10

107

4 Rok

1412 Solgården 8

84

3 Rok

1413 Solgården 8

40

1 Rok

1414 Solgården 8

70

2 Rok

1415 Solgården 11

72

2 Rok

1416 Solgården 11

83

3 Rok

1417 Solgården 11

55

1 Rok

1418 Solgården 12

73

3 Rok

1419 Solgården 12

51

2 Rok

1420 Solgården 12

106

4 Rok

1421 Solgården 8

73

2 Rok

1422 Solgården 8

67

2 Rok

1423 Solgården 11

64

2 Rok

1424 Solgården 11

61

1 Rok

1425 Solgården 11

65

2 Rok

1426 Solgården 12

41

1 Rok