Sannum

Våra bostäder i Sannum

 

Ragnarshage

Område:

Typ: Parhus

Antal lägenheter: 27

1301 Ragnars Hage 1

88

3 Rok

1302 Ragnars Hage 2

88

3 Rok

1303 Ragnars Hage 3

88

3 Rok

1304 Ragnars Hage 4

88

3 Rok

1305 Ragnars Hage 5

76

3 Rok

1306 Ragnars Hage 6

76

3 Rok

1307 Ragnars Hage 7

88

3 Rok

1308 Ragnars Hage 8

88

3 Rok

1309 Ragnars Hage 9

88

3 Rok

1310 Ragnars Hage 10

88

3 Rok

1311 Ragnars Hage 11

88

3 Rok

1312 Ragnars Hage 12

88

3 Rok

1313 Ragnars Hage 13

75

2 Rok

1314 Ragnars Hage 14

88

3 Rok

1315 Ragnars Hage 15

88

3 Rok

1316 Ragnars Hage 16

88

3 Rok

1317 Ragnars Hage 17

88

3 Rok

1318 Ragnars Hage 18

76

3 Rok

1319 Ragnars Hage 19

76

3 Rok

1320 Ragnars Hage 20

88

3 Rok

1321 Ragnars Hage 21

88

3 Rok

1322 Ragnars Hage 22

88

3 Rok

1323 Ragnars Hage 23

88

3 Rok

1324 Ragnars Hage 24

88

3 Rok

1325 Ragnars Hage 25

88

3 Rok

1326 Ragnars Hage 26

88

3 Rok

1327 Ragnars Hage 27

88

3 Rok

1328 Ragnars Hage 28

88

3 Rok

1329 Ragnars Hage 29

88

3 Rok

1330 Ragnars Hage 30

88

3 Rok

1331 Ragnars Hage 31

88

3 Rok

1334 Ragnars Hage 34

88

3 Rok

1335 Ragnars Hage 35

88

3 Rok

1338 Ragnars Hage 38

88

3 Rok

1339 Ragnars Hage 39

88

3 Rok